برخی از قبولی های ما
 • نیلوفر خطایی - پزشکی - علوم پزشکی تهران -
 • فائزه عباسی - دندانپزشكی - علوم پزشکی تهران - ۱۳۹۴
 • شهربانو شعبانی - پزشکی - علوم پزشکی کاشان - ۱۳۹۳
 • کیمیا محمدی - پزشکی - علوم پزشکی کرمان - ۱۳۹۳
 • فاطمه وکیل باشی - پزشکی - علوم پزشکی خرم آباد -
 • مریم باقریان - مامایی - علوم پزشكی بابل - ۱۳۹۴
 • شهرزاد شادپور - ژنتیک - تهران - ۱۳۹۵
 • مژده دودمان شیرازی - میکروبیولوژی - علوم پزشکی تهران - ۱۳۹۵
 • یلدا شعبانی - مهندسی مکانیک - الزهرا تهران - ۱۳۹۵
 • مبینا خلیل زاده - كامپیوتر - الزهرا تهران - ۱۳۹۴
 • مبینا رمضان زاده - مهندسی معماری - امیرکبیر تهران - ۱۳۹۵
 • صوفیه هاشمی - مهندسی معماری - تهران - ۱۳۹۳
 • فاطمه کاظم آبادی - مهندسی كامپیوتر - تهران - ۱۳۹۶
 • زهرا دشتی زاده - مهندسی شهرسازی - تهران - ۱۳۹۵
 • فاطمه حسنی - مهندسی مدیریت پروژه - تهران - ۱۳۹۵
 • سارا صحرایی - مهندسی عمران - تهران - ۱۳۹۵
 • المیرا نجفی - مهندسی کامپیوتر - تهران - ۱۳۹۵
 • ملیکا چوپانی - مهندسی معماری - تهران - ۱۳۹۵
 • نسیم سادات رضوی - مهندسی محیط زیست - تهران - ۱۳۹۵
 • تارا بخشی - مهندسی پلیمر - تهران - ۱۳۹۴
 • مرضیه مصدق - مهندسی صنایع - تهران - ۱۳۹۴
 • الهام طحانیان - نقشه كشی - تهران - ۱۳۹۴
 • نیلوفر ملکی پور - مهندسی کامپیوتر - خواجه نصیر تهران - ۱۳۹۳
 • زهرا مری - شهرسازی - خوارزمی تهران - ۱۳۹۶
 • ندا کریم زاده - مهندسی معماری - علم وصنعت تهران - ۱۳۹۳
 • فاطمه نصیری - حقوق - بهشتی تهران - ۱۳۹۳
 • حانیه خلیلی - روانشناسی - تهران - ۱۳۹۶
 • پارمیس باقرلیجانی - روانشناسی - تهران - ۱۳۹۵
 • ساناز باباوند - حقوق - تهران - ۱۳۹۵
 • شكیبا قیاسوند - مدیریت دولتی - تهران - ۱۳۹۴
 • فاطمه بابایی - حسابداری - تهران - ۱۳۹۳
 • نسیم داود آبادی - هتلداری - تهران - ۱۳۹۶
 • نرگس حسنی - جهانگردی - تهران - ۱۳۹۶
 • زهرا سجده - زبان وادبیات عربی - تهران - ۱۳۹۶
 • رکسانا خلخالی - مدیریت اموربانكی - تهران - ۱۳۹۶
 • غزل شاهمیر - معماری داخلی - تهران - ۱۳۹۶
 • فاطمه ذوقی شندی - زبان وادبیات عربی - تهران - ۱۳۹۶
 • حانیه وثوق - اماروسنجش اموزشی - تهران - ۱۳۹۶
 • کیمیا تراب زاده - شیمی كاربردی - تهران - ۱۳۹۶
 • فاطمه رضایی صدرآبادی - زیست شناسی سلولی ومولكولی - تهران - ۱۳۹۶
 • نفیسه صفرزاده - علوم ومهندسی صنایع غذایی - تهران - ۱۳۹۶
 • حانیه ممشلی - مدیریت بازرگانی - تهران - ۱۳۹۶
 • آندیا پشوتنی زاده - ارتباط تصویری - تهران - ۱۳۹۶
 • پگاه رخشانی - ارتباط تصویری - تهران - ۱۳۹۵
 • فرزانه نوریان - مدیریت بازرگانی - تهران - ۱۳۹۵
 • کوثراکبری - علوم تربیتی - تهران - ۱۳۹۵
 • سعیده سادات حسینی - مدیریت جهانگردی - تهران - ۱۳۹۵
 • آرزو رجبی نژاد - علوم تربیتی - تهران - ۱۳۹۵
 • مهشاد شهریاری - مدیریت بازرگانی - تهران - ۱۳۹۵
 • ساجده قایمی نژاد - آموزش زبان انگلیسی - تهران - ۱۳۹۵
 • شقایق غلام نژاد - مترجمی زبان - تهران - ۱۳۹۵
 • زهرا کهندل - حسابداری - تهران - ۱۳۹۵
 • فاطمه نورمحمدی - مدیریت دولتی - تهران - ۱۳۹۴
 • المیرا طالبی - ریاضی - امیرکبیر تهران - ۱۳۹۵
 • سمیرا طالبی - ریاضی - امیرکبیر تهران - ۱۳۹۵
 • مهسا اله دادی - حسابداری - بهشتی تهران - ۱۳۹۵
 • گلنوش عزیزی - ریاضی - خواجه نصیر تهران - ۱۳۹۵
 • مهنوش جوهرگیر - برنامه ریزی اجتماعی و تعاون - علامه تهران - ۱۳۹۶
 • فاطمه شکیبا - مدیرت آموزش - علامه تهران - ۱۳۹۳
 • فاطمه سجده - زبان وادبیات عربی - علامه تهران - ۱۳۹۶
 • نیلوفر عزیزی - مترجمی زبان - علامه تهران - ۱۳۹۶
 • مهسا اعتدالی - مترجمی زبان انگلیسی - علامه تهران - ۱۳۹۵
 • یگانه قنبری دوست - علوم تربیتی - علامه تهران - ۱۳۹۴
 • مرضیه خسروانی - دانش شناسی - علامه تهران - ۱۳۹۴
 • فاطمه قنبریان - فلسفه - علامه تهران - ۱۳۹۴
 • رقیه محمد میرزایی - علوم اجتماعی - علامه تهران - ۱۳۹۴
 • فهیمه یحیی پور - حسابداری - الزهرا تهران - ۱۳۹۴
 • نسیبه سیف اله زاده - الهیات - الزهرا تهران - ۱۳۹۴
 • مهسا ذاكری دوست - ادبیات - الزهرا تهران - ۱۳۹۴
 • زهرا مری - فلسفه - امام صادق تهران - ۱۳۹۶
 • فاطمه آذرفکر - علوم اقتصاد - خوارزمی تهران - ۱۳۹۵
 • سعیده افشاری - علوم اجتماعی - خوارزمی تهران - ۱۳۹۴
 • فرشته اسكندری - ادبیات - خوارزمی تهران - ۱۳۹۴
 • فاطمه سیری - دانش شناسی - خوارزمی تهران - ۱۳۹۴
 • محدثه بنی عامر - فلسفه وحكمت اسلامی - شاهد تهران - ۱۳۹۶
 • منیره سپاهی - علوم اجتماعی - شاهد تهران - ۱۳۹۴
 • مائده پوراسماعیلی - مهندسی معماری - شریعتی تهران - ۱۳۹۴
 • کیمیا طبعی - اموزش ابتدایی - فرهنگیان تهران - ۱۳۹۶
 • نیلوفر کی نژاد - علوم كامپیوتر - رازی كرمانشاه - ۱۳۹۶
 • سپیده زارعی - روانشناسی - اراک - ۱۳۹۳
 • مهدیه محمدی - فیزیک مهندسی - اراک - ۱۳۹۵
 • ركسانا ناظریان - حسابداری - اراک - ۱۳۹۴
 • مهرناز فرخی فر - مهندسی نفت - اصفهان - ۱۳۹۵
 • محیا موسوی - روانشناسی - آمل - ۱۳۹۵
 • سوگل کرمانی - مدیریت صنعتی - بابلسر - ۱۳۹۶
 • زهرا فیض ابادی - شیمی - بابلسر - ۱۳۹۵
 • مونا کریمی - ریاضیات وكاربردها - تبریز - ۱۳۹۶
 • نیلوفر قربانی - علم اطلاعات ودانش شناسی - زابل - ۱۳۹۶
 • زهره نوری - مهندسی مواد و متالورژی - سمنان - ۱۳۹۶
 • ساحل صلاحی نژاد - مدیریت صنعتی - سمنان - ۱۳۹۶
 • آیدا ارشادی - مهندسی معماری - سمنان - ۱۳۹۵
 • بهارحاجی ابوطالبی - مدیریت بازرگانی - قزوین - ۱۳۹۵
 • مهدیه صفربیات - شیمی - قزوین - ۱۳۹۴
 • آتنا ارگی - اقتصاد - قم - ۱۳۹۶
 • رومینا تراب زاده - مدیریت صنعتی - قم - ۱۳۹۶
 • ویدا کهندل - فقه و حقوق - قم - ۱۳۹۵
 • نگار زاوش - مدیریت بازرگانی - کرج - ۱۳۹۵
 • زهرا سادات میرحسینی - حسابداری - کرج - ۱۳۹۵
 • نگار عارفی - مدیریت بازرگانی - مشهد - ۱۳۹۵