سخن مدیر

فرزندان این آب و خاک سرمایه هایی هستند بس گرانقدر، چرا که نیروی انسانی کارآمد و با اخلاق می تواند نقش بسزایی در تولید دانش وثروت ایفا کند، که در خارج شدن کشور از بن بست تک محصولی موثر خواهد بود. لذا آموزش مفید و هدفمند را می توان گامی موثر در پرورش استعدادهای جوانی دانست که بی شک آینده درخشانی را برای خود و کشور رقم خواهد زد و این مهم، در کنار آموزش علوم وفنون با کسب سایر مهارت های زندگی مثل حس موولیت پذیری و استقلال، برآورد خواهد شد.

همچنین ورزش تخصصی و هنر با هدف ارتقا بهداشت روانی و جسمی دانش آموزان نیز در برنامه آموزشی دبیرستان پردیس لحاظ شده است. تاکید بر آموزش مفهومی مواد آموزشی به جای حافظه پروری محض از ویژگی های دیگر برنامه پردیس است که آنها را برای رقابت در کنکور سراسری آماده می کند دانش آموزان ما در پایان تحصیلات به شما خواهند گفت که تجارب پردیس فراموش نشدنی و دگرکون کننده است و این همه محقق نمی شود، مگر با همدلی و همراهی اولیا و دانش آموزان و عنایت خدای مهربان ...

دیدگاه دانش آموزان